Komunikat dot. CEEB i wprowadzenia e-protokołów przeglądu przewodów kominowych

Szanowni Koledzy Kominiarze.

W związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia pełnej wersji systemu ZONE, a tym samym wszystkich funkcjonalności Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, prosimy o zapoznanie się z pismem  Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Doroty Cabańskiej, dotyczące CEEB, a przede wszystkim e-protokołu.

Od momentu wdrożenia pełnej wersji systemu – czyli zgodnie z komunikatami Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 lipca 2023 r., od 18 września br.,  (https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2023, poz. 1451-1455) protokół elektroniczny będzie jedyną formą potwierdzającą wykonanie przeglądu przewodów kominowych, która będzie miała moc prawną.

Pismo Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Zarząd KMKWŚ