Rejestracja w systemie CEEB

Rejestracja w systemie CEEB


a) biorący udział w pilotażu od 03.07.2023 - aktywne konto od 10 lipca

b) pozostali mistrzowie kominiarscy od 03.07.2023 - aktywne konto od 1 sierpnia

Możliwość rejestracji na stronie: zone.gunb.gov.pl - zakładka przedsiębiorca, należny wybrać -zapisz się do wykazu osób uprawnionych


Pilotaż od 10 lipca


Pilotaż, w którym biorą udział również członkowie KMKWŚ jest kluczowym elementem wdrożenia całego systemu. Polega na pracy na docelowym systemie i wprowadzaniu do niego rzeczywistych danych. Co ważne, dane wprowadzone podczas pilotażu, pozostaną już w systemie. Dlatego tak istotne jest odpowiednie przygotowanie każdej z grup biorącej udział w tym procesie.

To dzięki udziałowi przedstawicieli każdej z grup interesariuszy i pracy na docelowym systemie możemy w praktyce sprawdzić i zweryfikować funkcjonalności systemu.


Pełne wdrożenie systemu już 1 sierpnia


Budowa CEEB i wdrożenie pakietu e-usług pozwoli zadbać o ekologię i bezpieczeństwo domów oraz mieszkań. Usługi w ramach systemu skierowane są do trzech grup odbiorców:

1. Obywateli – już od 1 sierpnia dzięki CEEB i systemowi ZONE będą oni mogli w wygodny sposób, przez aplikację:

• zamówić przegląd przewodów kominowych,

• zamówić inwentaryzację domu lub budynku,

• zgłosić ‘kopciucha’.

Natomiast już od ponad roku mogą składać deklaracje dotyczące sposobów i źródeł ogrzewania swoich domów.

2. Właścicieli i zarządców – dzięki CEEB szybko sprawdzą możliwości dofinansowania termomodernizacji swojej nieruchomości.

3. Usługodawców – system usprawni i zautomatyzuje proces dotarcia do klientów i komunikację w trakcie i po wykonaniu usługi.