HARMONOGRAM II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI KOMINIARSKIEJ

 

KORPORACJA MISTRZÓW KOMINIARSKICH

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

40 – 035 Katowice, ul. Jagiellońska 4/ 7

Tel./fax (32) 200 00 74

tel. 601 487 813

www.kominiarze-slask.pl   ;  biuro@kominiarze-slask.pl

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KOMINIARSKA

„Kominiarz i jego praca w walce o lepszy oddech”

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy

STODOŁY Sp. z o.o.

ul. Cisowa 2, 44-292 Rybnik-Stodoły

13.09.2018 r. – czwartek. I dzień konferencji

·         10:00     Otwarcie Konferencji – powitanie znakomitych gości oraz wszystkich przybyłych - Prezes KMKWŚ mgr Rafał Dydak

·         10:30     Głos zabiorą – Marszałek Województwa Śląskiego, Prezydenci Katowic i Rybnika, Komendant Państwowej Straży Pożarnej, Stowarzyszenie Kominy Polskie, Kominiarska Fundacja Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska                                                                                                                

·         11:00     „Statystyki zatruć tlenkiem węgla” - Wojewódzka Komenda Państwowej Straży        Pożarnej.

·         11:30      Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa - dr Mariusz Czyszek

·         12:00   „Kierunki i cele oraz aspekty prawne uchwały antysmogowej” – Platforma Producentów Urządzeń Grzewczych na Paliwa Stałe – Paweł Arczyński

o   12:30      Przerwa kawowa

·         13:00     „Energooszczędna wentylacja hybrydowa” – AERECO – Maciej Janicki

·         13:30      „Test 5-ciu pascali” – Wöhler – Rafał Staniek

·         14:00     „Nowoczesne techniki renowacji kominów” – CERMAS – Szot Tomasz

o   15:00 – 16:00 Przerwa obiadowa

·         16:00  „Jaki wpływ na środowisko ma jakość spalanego drewna” - Systemy Kominowe Cheminées Poujoulat – Tomasz Rawiak, mgr Piotr Janczarek.

·         17:00   "Zanieczyszczenie powietrza pierwiastkami toksycznymi z domowych urządzeń opalanych paliwami stałymi. Zjawisko smogu" - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw - dr inż. Tadeusz Dziok.

·         17:30    Wentylacja grawitacyjna w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych – Stowarzyszenie Kominy Polskie

·         18:00     Korporacja Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego – mistrzowie kominiarscy Piotr Kłodowski oraz Tadeusz Kominek.

·         18:40     Krajowa Izba Kominiarzy – prezes KIK mgr inż. Marcin Ziombski

·         19:20     Korporacja Kominiarzy Polskich

o   19:50    Zakończenie pierwszego dnia Konferencji – uroczysta kolacja i dyskusje

14.09.2018 r. – piątek. II dzień konferencji

o   8:00 – 9:30   Śniadanie

·         9:30    „Program walki ze smogiem rzemiosła zduńskiego <Ekoalternatywa>” - Małopolski Cech Zdunów i Zawodów Pokrewnych - starszy cechu Jacek Ręka

·         10:00   „Redukcja zanieczyszczeń przy spalaniu paliw stałych” - Uniwersytet Jagielloński – Prof. Dr hab. Mieczysława Najbar

·         10:30   Urząd Miejski Katowice – Wydział Kształtowania Środowiska – mgr inż. Daniel Wolny

·         11:00    Straż Miejska w Katowicach – zastępca komendanta – Mariusz Sumara.

·         11:30    Krakowski Alarm Smogowy – Andrzej Guła

o   12:00 – 12:30 Przerwa kawowa

·         12:30   Pełnomocnik Premiera do spraw walki ze smogiem Pan Piotr Woźny

·         13:00     Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Łukasz Tekeli

·         14:00     Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla – Katarzyna Matuszek, Aleksander Sobolewski

·         14:40    „Odprowadzanie spalin z kotłów węglowych 5 klasy” – Kominflex – Bogusław Toporowski.

o   15:00 – 16:00   Przerwa obiadowa

·         16:00   „Jakość środowiska wewnętrznego i jego wpływ na użytkowników w budynkach podlegających termomodernizacji” - Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC – prezydent stowarzyszenia – Rafał Schurma, Politechnika Śląska – Wydział Architektury - dr Aleksandra Witeczek

·         16:15 "Pomiar emisji spalin jako element zapewnienia bezpieczeństwa przy eksploatacji komunalnych urządzeń grzewczych" - Stowarzyszenie Kominy Polskie - Zbigniew A. Tałach, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw – Grzegorz Czerski.

o   „Analiza spalin i statystyki w praktyce” – mistrzowie kominiarscy oraz zarządcy nieruchomości – Wojciech Noras, Wojciech Chmiel, Rafał Staniek.

·         17:30   Dyskusja oraz wymiana informacji, omówienie wpływu zanieczyszczonych urządzeń gazowych na środowisko (smog) oraz bezpieczeństwo ludzi.

·         18:30   Ogólnokrajowa grupa dyskusyjna „Czarne Bractwo” – jako część świata       kominiarskiego – nasza codzienność i sposoby komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej – administratorzy Damian Cupiał i Mariusz Kubica

o   19:30   Zakończenie drugiego dnia – uroczysta kolacja i wręczenie certyfikatów.

15.09.2018 r. – sobota. III dzień konferencji:

o   8:00 – 10:00   Śniadanie

·         10:00 – 11:30    Podsumowanie Konferencji, wymiana zdań oraz wystosowanie wspólnego apelu do władz samorządowych i centralnych, a także do Straży Miejskich odnośnie wspólnych inicjatyw oraz propozycje środowiska kominiarskiego do walki ze smogiem.

o   12:00    Wspólny obiad i wyjazd.


 Szczegółowy harmonogram II konferencji kominiarskiej w Rybniku 2018,
plik do pobrania: