Materiały szkoleniowe Rybnik 29.08.2023

W dniu 29. sierpnia Zarząd Główny Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego przeprowadził szkolenie dla swoich członków. Szkolenie obejmowało przygotowanie mistrzów kominiarskich do kontroli okresowej przewodów kominowych w elektronicznym systemie ZONE na podstawie PILOTAŻOWEJ wersji systemu przez uczestniczących w niej naszych mistrzów kominiarskich.

Ponadto mistrzowie Marcin Kot oraz Roman Adamus przeprowadzili dodatkowo szkolenie z wdrażanych od tego roku sukcesywnie Elektronicznych Książek Obiektów Budowlanych.

Inwentaryzacja Budynku

Informacja związana z wprowadzeniem NOWYCH USŁUG do których Ustawowo upoważniony jest m.in. KOMINIARZ na podstawie ART. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Wstępny wykaz niektórych danych, wynikający z PILOTAŻOWEJ WERSJI SYSTEMU –  dane konieczne do wykonania inwentaryzacji budynku w systemie ZONE:

1. DANE OGÓLNE

 1. funkcja budynku - wybór z listy
 2. typ budynku - wybór z listy
 3. liczba kondygnacji
 4. liczba lokali
 5. kształt budynku - wybór z listy
 6. obwód budynku
 7. rok budowy

2. DANE SZCZEGÓŁOWE

 1. średnia wysokość kondygnacji ogrzewanych
 2. grubość ocieplenia podłogi na gruncie lub stropu nad garażem lub piwnicą
 3. grubość ocieplenia dachu
 4. grubość ocieplenia stropodachu
 5. strop nad piwnicą lub garażem - wybór z listy
 6. stan instalacji CG
 7. stopień ocieplenia ścian zewnętrznych
 8. grubość ocieplenia ścian zewnętrznych

3. TERMOMODERNIZACJA

 1. wymieniono stolarkę okienną - TAK/NIE.   Gdy TAK  - wymagany rok wymiany
 2. wymieniono stolarkę drzwiową - TAK/NIE   Gdy Tak -  wymagany rok wymiany

4. ŹRÓDŁA CIEPŁA BUDYNKU

 1. rodzaj źródła
 2. charakter produkowanego ciepła

UWAGA: w zależności od wybranego źródła ciepła system wymaga podania danych szczegółowych !!!

5. DANE LOKALU

DANE DOTYCZACE ŹRÓDEŁ CIEPŁA LOKALU - dla każdego wydzielonego lokalu osobno (tzn gdy w budynku jest 36 mieszkań – oznacza to wypełnienia tej karty 36 razy)

 1. numer/oznaczenie lokalu
 2. powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych
 3. średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych w sezonie grzewczym
 4. liczba mieszkańców korzystających z CWU
 5. funkcja lokalu
 6. liczba mieszkańców
 7. lokal podłączony do wspólnego źródła ciepła - TAK/NIE

6. DODATKOWE ŹRÓDŁO/ źródła CIEPŁA - dla każdego źródła osobno (gdy np. w mieszkaniu jest urządzenie grzewcze gazowe – w tym piecyk wody użytkowej, piec kaflowy i piec transportowy, to wymagana jest  wielokrotność poniższych informacji – dotyczy wszystkich źródeł - nawet bojler elektryczny

 1. rodzaj
 2. moc
 3. charakter produkowanego ciepła
 4. planowana wymiana
 5. rodzaj paliwa
 6. roczne zużycie paliwa dla źródła ciepła

Wymagane jest też podanie imienia i nazwiska osoby udostępniającej do inwentaryzacji i kontroli dany lokal.

Pliki do pobrania:

GUNB - ZONE

ZONE - Inwentaryzacja  budynku