Program zebrania członków KMKWŚ

Walne zebranie członków KMKWS odbędzie się w dniu 23.05.2024 w Ośrodku Wypoczynkowym "Stodoły" w Rybniku o godz 10,00.
Proszę o potwierdzenie przybycia droga mailową lub telefoniczną do 16 maja br oraz uiszczenie opłaty na konto KMKWŚ za obiad w wysokości 100,00 zł.