Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy pomiędzy KMKWŚ a GUNB.


30 listopada2022 r., Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Dorota 
Cabańska podpisała listy intencyjne z pierwszą grupą interesariuszy 
projektu #ZONE - przedstawicielami 8 organizacji kominiarskich.

Zdefiniowane w nich zostały pola współpracy przy projekcie #ZONE i 
pracach związanych z wdrożeniem kolejnych modułów systemu oraz bazy 
#CEEB.

zapraszamy


Zarząd KMKWŚ