Konferencja dotycząca tlenku węgla w mieście Żory

 Konferencja dotycząca tlenku węgla  w mieście Żory
Jednym z prelegentów był członek korporacji Wojciech Noras
Harmonogram konferencji, która odbyła się w dniu 8 grudnia br. o godz. 
10:00 w Żorach w kinie Na Starówce przy ul. Kościuszki 3.Harmongoram:
10:00 - Rozpoczęcie konferencji.
10:05 - Przywitanie gości oraz uczestników wydarzenia.
10:10 - Prelekcja - Uczennice 3 LO w Żorach - klasy o profilu 
mundurowo-strażackim
      pt. „Ale CZAD:( - młodzi dla młodych" - założenia i działania 
akcji.
10:30 - Prelekcja - mł. asp. Maciej Polis – f-sz KM PSP w Żorach/Z-ca 
Naczelnika OSP Żory
      pt. „Tlenek węgla. Zapobiegaj i reaguj".
10:55 - Prelekcja - asp. Witold Lisiak, asp.Krzysztof Nieszporek – f-sze 
KMP Żory
      pt. „Aspekty prawne w zapobieganiu zagrożeniom związanym z czadem".
11:15 - Prelekcja - Pan Wojciech Noras przedstawiciel Korporacji 
Mistrzów Kominiarskich
   Województwa Śląskiego pt. „Wiedza o wentylacji to bezpieczeństwo".

11:40 - Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Katowicach
12:10 - Zakończenie konferencji.

PATRONAT HONOROWY
Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha
Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski
Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn

zapraszamy

 

Zarząd KMKWŚ