Informacja do zarządców budynków

Informacja do zarządców budynków komunalnych, prywatnych, Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaniowych w sprawie wprowadzenia e- protokołu od 1 sierpnia 2023

Zgodnie z komunikatem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wdrażania rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzenie protokołu kontroli kominiarskiej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego CEEB, dzień wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w art. 62 a ust. 5 i 6 ustawy Prawo budowlane, określa się na 1 sierpnia 2023.

Jednocześnie nie ma od tego dnia możliwości stosowania protokołów w postaci papierowej.

Funkcjonalność rozwiązań technicznych daje możliwość wydrukowania sporządzonego e-protokołu zarówno w wersji webowej, jak i mobilnej.
Dane do systemu będą wprowadzać osoby zweryfikowane w wykazie osób uprawnionych. Aby w bazie CEEB znalazła się informacja o przeprowadzonej obowiązkowej kontroli kominiarskiej i inwentaryzacji budynku będziemy mogli zgłosić się online lub w dotychczasowej formie.
Wówczas możemy się spodziewać wizyty osoby uprawnionej do takiej kontroli - mistrza kominiarza. CEEB Zostanie uzupełniona o informacje dotyczące stanu technicznego budynku.

Do przeprowadzenia inwentaryzacji należy przygotować/podać między innymi:

  1. grubości ścian
  2. dachu
  3. rodzaj ocieplenia
  4. roczne zużycie paliwa
  5. rok budowy
  6. czy była przeprowadzona termomodernizacja (stolarka okienna, drzwi zewnętrzne)
  7. źródło ciepła budynku/lokalu
  8. liczba mieszkańców
  9. powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych.

Stąd też prośba o przygotowanie / udostępnienie wyżej wymienionych danych w celu sporządzenia protokołów kominiarskich.
Pamiętajmy o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Dane zebrane podczas inwentaryzacji będą wprowadzane do ewidencji za pomocą elektronicznego formularza inwentaryzacyjnego, który jest zapisywany automatycznie po jego wygenerowaniu w systemie teleinformatycznym obsługującym ewidencję.

Z kolei na podstawie przeprowadzonych inwentaryzacji budynku i przeglądów kominiarskich będziemy mogli wygenerować i pobrać dokument uproszczonego audytu energetycznego, który jest niezbędny np. we wnioskowaniu o przyznanie dofinansowania na termomodernizację nieruchomości

ZARZĄD KMKWŚ