Walne zebranie członków KMKWŚ

W dniu 27.04.2023 odbyło w Rybniku odbyło się  sprawozdawcze zebranie członków KMKWŚ połączone ze szkoleniem w sprawie e- protokołu, który będzie nas obowiązywał od sierpnia br.

Przekazane zostały także informacje ze spotkania online z udziałem GUNB, Izb Rzemieślniczych oraz Związku Rzemiosła Polskiego zapoznaliśmy się z podstawami prawnymi, oraz procedurą weryfikacji dyplomów Mistrzowskich. Przesłane  dyplomy  członków Korporacji   a konkretnie ich numery z miejscem i datą nabycia uprawnień  zostały przesłane do Izby Rzemieślniczej i dalej GUNB w celu potwierdzenia  kwalifikacji Mistrzowskich.

Przedstawiciele KMKWŚ oraz Rybnickiego Cechu Kominiarzy przeprowadzają w Komendach  Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, Żorach Rybniku, Wodzisławiu Śląskim odbywają się szkolenia, a zarazem spotkania naszych kolegów Łukasza Malcharczyka – Piotra Mężyka - Romana Ochocińskiego Sławomira Andreczki - Arkadiusza  Langera – Wojciecha Norasa majce na celu informowanie Strażaków oraz koordynowanie  działań w celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców – szczególnie w budynkach, gdzie są zbiorcze przewody kominowe. Każdy Strażak ma wiedzieć, że to nie jest niedrożny przewód kominowy, lecz może zaniedbany piecyk gazowy, zbyt mała ilość powietrza itd. Wypracowanie jednolitego zachowania a co ważniejsze przekucie tej wiedzy w czyn może jedynie nastąpić, gdy zaangażuje się Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – dlatego już jestem po rozmowach z nadbrygadierem Jackiem Kleszczewskim i w czerwcu najprawdopodobniej zorganizujemy w Komendzie Wojewódzkiej duże szkolenie, pokaz, dyskusję w gronie Powiatowych Komendantów Państwowej Straży Pożarnej na Śląsku. Dziękuję bardzo kolegom za wyjście z inicjatywą oraz szerzenie dumnie naszego zawodu pokazując, że kominiarz to profesjonalista – podczas spotkań dysponują kamerami, analizatorami spalin oraz innym nowoczesnym sprzętem.

Honorowa Srebrna Odznaka Rzemiosła im. Jana Kilińskiego została wręczona 
przez Prezesa  Izby Rzemieślniczej w Katowicach prof. Jana Klimka naszemu 
koledze  Piotrowi Kłodowskiemu podczas uroczystości organizowanych przez 
Cech Rzemiosł Różnych w Rudzie Śląskiej w dniu 18.03.2023

W tym roku na Gali Izby Rzemieślniczej w Katowicach nasza Korporacja Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego została doceniona i otrzymaliśmy zaproszenie, a także weryfikacją od Dyrektora Izby Pana Grzegorza Mikiety oraz Prezesa Izby prof. Klimka, by otrzymać tytuł i statuetkę  FIRMy Z PRZYSZŁOŚCIĄ. Statuetkę odbierać będą przedstawiciele Zarządu Piotr Kłodowski – Tomasz Widera oraz Rafał Dydak podczas XXVIII Gali.