Ujednolicenie Dokumentów

Od początku marca w naszej siedzibie rozpoczęto prace nad ujednoliceniem dokumentów ,opinii oraz
ekspertyz, którymi posługują się kominiarze Korporacji Mistrzów kominiarskich Województwa
Śląskiego. Pragnąc poszerzyć zakres działań podjęto współpracę z członkami KiK
W skład komisji technicznej weszli :
1 Przewodniczący - Marcin Kot
.................................................................................................
2 członek - Grzegorz Gąska
.................................................................................................
3 członek - Piotr Kłodowski
.................................................................................................
4 członek - Roman Ochociński
.................................................................................................

Określone zostały zadania :
1 Spis dokumentów występujących przy pracy w zawodzie kominiarskim
2 Usystematyzowanie dokumentów ( ujednolicenie ) dla kominiarzy
3 Analiza aktów prawnych pod względem tworzonej dokumentacji
4 Szkolenie kominiarzy w celu stosowania prawidłowej dokumentacji ( płatne )
5 RODO w dokumentacji kominiarskiej

Następnie zapoznano się z obecnie będącymi w użyciu dokumentami:
1 Protokół z rocznej kontroli przewodów kominowych, wraz z zakresem kontroli
2 Opinie :
a ) dotycząca zmiany sposobu ogrzewania
b ) wskazania miejsca na podłączenie urządzeń grzewczo kominowych i wentylacji
c ) wadliwe działanie urządzeń grzewczo kominowych i wentylacji
3 ( tak zwany ) Protokół z odbioru przewodów kominowych z podanym zakresem
4 Protokół z czyszczenia przewodów kominowych
5 Dokumentacja z analizy spalin z podaniem podstawy prawnej
6 Karta mieszkania – załącznik do protokołu przeglądu
7 Potwierdzenie wykonanych prac ( czynności ) kominiarskich, wraz z oświadczeniem użytkownika
lokalu
Po zakończeniu prac i ustaleniu wzorów zostaną one podane do wiadomości na naszej stronie
internetowej : www.kominiarze-slask.pl