INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOLENIA W SPRAWIE WDROŻENIA 18 WRZEŚNIA 2023 E- PROTOKOŁU

Zarząd KMKWŚ serdecznie zaprasza na organizowane szkolenie dla członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w Ośrodku Przygotowań Sportowych Olimpia w Rybniku, ul.Hotelowa 28 A w dniu 29.08.2023 o godz. 10.00.

W trakcie szkolenia przeprowadzony zostanie instruktaż korzystania z aplikacji w trakcie przeglądu kominiarskiego i inwentaryzacji dla budynków jedno i wielolokalowych.

Potwierdzeniem obecności na szkoleniu jest wpłata na konto KMKWŚ kwoty 70 zł od osoby (koszt obiadu) - w tytule przelewu podać imię i nazwisko uczestnika.

Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA w Katowicach:
Numer konta: 49 8437 0002 0010 0114 3185 0001
​​Zgłoszenia (wpłaty) przyjmowane do 24.08.2023 r.