Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Józefa Liszki