Patronat Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego

Szanowni koledzy i koleżanki, brać kominiarska oraz zaproszeni goście na III Ogólnopolską Konferencję Kominiarską, w Rybniku w dniach 26-28 Września.
Chcemy przekazać ważną dla nas informację:
Konferencja nasza otrzymała oficjalny patronat Marszałka Województwa Śląskiego


Jakuba Chełstowskiego