Efekt wspópracy wiodących organizacji branży kominiarskiej